Türkiye genelinde yayıncılık yapan 29 televizyon kanalı yönetim kurulu başkanının bir araya gelerek kurmuş oldukları Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası, sektörde yaşanan sorunların daha hızlı çözüm yoluna ulaşabilmesi adına kurulmuş bir sendikadır. Sendika, Antalya Kanal V,  Kahramanmaraş Aksu TV, Afyonkarahisar Kanal 3, Adıyaman Mercan TV, Elazığ Kanal 23, Bucak Kanal 15, Malatya Er TV, Kayseri Olaytürk TV, Mavi Karadeniz TV, Çiftçi TV ve Denizli Deha TV  kanalarının yönetim kurulu başkanları tarafından kurulmuştur.

Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası (TVSEN), Ankara’da gerçekleşen genel kurul sonrası oy birliğiyle Sendika Başkanını seçti. Buna göre, TVSEN’in yeni Sendika Başkanı Sayın Yunus EVLİYAOĞLU oldu.

Sendikamız, çok kısa bir süre önce kurulmasına rağmen pek çok alanda aktif olarak faaliyetlerini ve toplantılarını sürdürmektedir.

Televizyon camiasında yaşanan sorunları ve karşılaştıkları problemleri dile getiren üyelerimiz, birlik ve beraberlik kurarak en hızlı şekilde çözüm yolu bulma amacıyla hizmet vermektedir.

Sendika Amacı

  1. İş kolunda faaliyet gösteren işverenleri, Sendika çatısı altında toplamak suretiyle; güçlerini, tecrübelerini, imkanlarını birleştirerek üyelerin ekonomik ve sosyal açıdan daha da güçlü olmalarını sağlamaya, ekonomik, sosyal ve kültürel menfaatlerini dayanışma ve iş birliği yoluyla korumaya ve geliştirmeye çalışmak,
  2. Üyelerin ortak iktisadı ve sosyal menfaatlerini korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla üyelerini resmi makam ve merciler önünde temsil etmek,
  3.  Üyelerin ana gelir kaynakları olan reklam konusunda, üyelerin menfaatlerini iyileştirmek amacıyla reklam veren reklam ajansı gibi özel veya tüzel kişi ve kurumlar nezdinde görüşmeler ve anlaşmalar yapmak,
  4.  RADYO ve TELEVİZYON Yayıncılığı iş kolu çalışma ortamında adalet ve huzurun tesisine ve devamının teminine yönelik çalışmalar yapmak,
  5.  Türkiye ekonomisi ile RADYO ve TELEVİZYON YAYINCILIĞI sektörünün gelişimine sahalardan yardımcı olmak,
  6.  Yayın kitlesine katkıda bulunmak üzere üyelerine destek vermek, üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri akdetmek,  işverenler ile işçiler ve işçi sendikaları arasında çalışma barışı olmasını teşvik etmek, devamını temin etmek ve üyelerini mevzuat çerçevesinde temsil etmek amaçlarına hizmet eder.